logo  


ik ben zorgverlener
×
moment...

geef deze locatie een naam

afb afb afb afb afb afb

INFORMATIE voor de GEBRUIKER (PATIËNT)
ZorgVolg versterkt de kwaliteit van de zorg die u ontvangt door:
- vragenlijsten;
- logboekjes;
- overzichten.
Gebruik de bovenste knop links voor de vragenlijsten, logboekjes en overzichten.

Vragenlijsten
Voor diverse aandoeningen zijn in ZorgVolg vragenlijsten samengesteld. Deze vragenlijsten geven een goed inzicht van uw omstandigheden en klachten. Dit inzicht draagt bij aan de juiste diagnose en de keuze voor de juiste behandeling.
Omdat u deze vragenlijst (meestal) voorafgaand aan het consult heeft ingevuld beschikt de zorgverlener als direct bij u binnenkomst over deze informatie. Het consult kan daarom al direct concreet van start gaan.
Bij bepaalde behandelingen komt het voor dat u ook tijdens of na de behandelperiode nog een vragenlijst invult. Deze informatie ondersteunt de zorgverlener over het succes van uw behandeling. Ook kan deze informatie voor de zorgverlener van belang zijn voor de strategie bij de behandeling van nieuwe patiënten.

Logboekjes
Voor diverse therapieën en behandelingen zijn in ZorgVolg logboekjes samengesteld. Door middel van het logboekje volgen u én uw zorgverlener uw persoonlijke ontwikkelingen tijdens de therapie of behandeling.
In diverse gevallen controleert ZorgVolg automatisch de gegevens uit het logboekje. Als bij deze controle belangrijke zaken worden waargenomen zal ZorgVolg u of uw zorgverlener hierop attenderen. Op deze wijze draagt ZorgVolg bij aan de kwaliteit van uw therapie of behandeling.

Overzichten
Vanuit alle beschikbare gegevens stelt ZorgVolg overzichten samen. Deze overzichten zijn afgestemd op de diagnose en behandeling waardoor snel inzicht ontstaat in het resultaat van uw behandeling.
U kunt deze overzichten natuurlijk ook zelf inzien.

Geheimhouding
ZorgVolg hanteert strikte geheimhouding. Zorgverleners hebben alleen zicht op de gegevens van behandelingen van hun patiënten. Na afloop van de behandeling worden alleen de gegevens bewaard die voor de statistieken van belang zijn. Deze statistieken dragen bij aan de kwaliteit van de behandeling van nieuwe patiënten.

Zorgverleners
Bent u zorgverlener? Lees meer informatie.