logo  


ik ben zorgverlener
×
moment...

geef deze locatie een naam

afb afb afb afb afb afb

INFORMATIE voor de ZORGVERLENER
ZorgVolg versterkt met vragenlijsten, logboekjes, overzichten en rapportages die bijdragen aan:
- uw kwaliteit van zorg;
- uw efficiency.

Kwaliteit van zorg
ZorgVolg biedt uw patiënt een vragenset aan die aansluit op de klachten die uw patiënt ervaart. Natuurlijk bewaakt het systeem dat alle relevante vragen ook daadwerkelijk worden beantwoord. Tijdens uw consult is deze informatie direct beschikbaar en daarmee heeft u volledig inzicht in de achtergronden van de patiënt, de voorgeschiedenis, anamnese en het klachtenbeeld.

Door het gebruik van inclusie- en exclusiefactoren bevestigt en versnelt u uw diagnose. Uw behandelstrategie kunt u direct afstemmen op de informatie over uw patiënt. In verschillende gevallen kan ZorgVolg met logaritmen u ondersteunen bij de keuze uit de verschillende strategieën.

Efficiency
Intakefase: ZorgVolg ondersteunt uw consult met informatie van de patiënt en de mogelijkheid deze aan te vullen. U kunt na afloop van het consult automatisch medische documenten aanmaken en verzenden. Desgewenst staat het volledig ingevulde concept van de medische brief klaar op uw pc of de pc van uw assistent.

Vervolgfase: uw patiënt kan gebruik maken van een logboekje dat is afgestemd op de diagnose en behandeling. ZorgVolg verzamelt, analyseert en presenteert deze gegevens en reageert zo nodig aan de hand van deze informatie. U houdt de vinger aan de pols.
Aan de hand van deze informatie kunt u de planning van vervolgstappen afstemmen op de resultaten van de behandeling.

Effect: door rapportages van patiëntgroepen bent u in staat om uw resultaten in te zien. Deze rapportages kunt u snel en adequaat toepassen in de evaluatie en verbetering van uw behandelstrategieën. Bovendien kunt u deze rapportages gebruiken in uw verantwoording naar de zorgverzekeraars.

Vragenlijsten
ZorgVolg beschikt over een groot aantal (gevalideerde) vragenlijsten die u vrij kunt combineren. Ook is het mogelijk om vragen toe te voegen die u voor de diagnose noodzakelijk vindt.

Geheimhouding
ZorgVolg hanteert strikte geheimhouding. Zorgverleners hebben alleen zicht op de gegevens van behandelingen van hun eigen patiënten. Na afloop van de behandeling worden alleen de gegevens bewaard die voor de statistieken van belang zijn. Deze statistieken dragen bij aan de kwaliteit van de behandeling van nieuwe patiënten.

Nader kennismaken
Wilt u als zorgverlener meer weten? Verstuur nu uw aanvraag voor een nadere kennismaking.

Patiënt
Bent u patiënt? Lees meer informatie.